top of page

On Linje og Comrod oppgraderer strømnettet i Herøy, Møre og Romsdal

Oppdatert: 16. mar. 2023

Publisert av Comrod (https://www.comrod.no/on-linje-og-comrod-oppgraderer-stromnettet-i-heroy/)

Utstyret flys inn til mastepunktet Foto: Comrod


Mørenett utbedrer og forsterker strømforsyningen til Herøy kommune i Møre og Romsdal. Nå oppgraderes strømforsyningen mellom Djupvik og Sandvikskaret. Det bygges ny ledning (132kV), nytt bryterarrangement, og kiosk/bygg for strømforsyning og fjernstyring av brytere.


Totalentreprenør On Linje har valgt Comrod som leverandør av komposittmaster og fundamentering på den nye 132kV-linjen. Strekningen er på 4,4km.


Comrod og On Linje vil gjennom hele prosjektet samarbeide tett for å utnytte komposittstolpenes styrke og stivhet maksimalt. Stolpenes dimensjoner er valgt slik at bruk av kryssforsterkninger og bardunering (og dermed arealbruk) reduseres til et minimum.

Videre installeres de aller fleste mastene med bruk av Comrods «slisseboring». Dette bidrar til å redusere inngrep i naturen til et minimum – installasjonen gjøres med helikopter, uten opparbeidelse av anleggsveier, og det er heller ikke behov for sprengning.


  • Vi er glade for at On Linje utfordrer oss med tanke på å minimere «fotavtrykk» i naturen. I denne prosessen har vi samarbeidet tett for å optimalisere valg av mastedimensjoner og fundamentering. Vi mener det er bra både for miljøet og totaløkonomien i prosjektet, sier Atle Hovland Berg, direktør i Comrod.


  • Mørenett har sterkt fokus på miljø, og har valgt løsninger som skal begrense kjøring i terrenget og samtidig sikre en effektiv prosjektgjennomføring. Det har vært mange runder med tanke på å finne gode løsninger. Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Comrod, Mørenett og vår prosjekterende konsulent, Efla, i forbindelse med denne prosessen, sier Nils Petter Vegsund, daglig leder i ON Linje.

Boreriggen gjøres klar til innsats. Stolpene slippes ned i borehullet, og gyses fast. Ingen sprenging eller andre store inngrep i naturen. Kanskje verdens beste fjellfundament for høyspentstolper? Foto: Comrod

179 visninger

Siste innlegg

Se alle

Коментарі


bottom of page