top of page

BÆREKRAFTSTRATEGI FOR ON LINJE

Vi skal sørge for at vår felles elektriske fremtid skal bygges på en måte som tilfredsstiller dagens behov, uten å begrense mulighetene for fremtidige generasjoner

Bakgrunn:

Bakgrunnen for ON Linje sin bærekraftstrategi har sin opprinnelse fra overordnet strategiplan for konsernet for 2023-2025. Denne strategien fastsetter klare og tydelig linjer i forhold til vår vekstambisjon og hvordan støttefunksjoner og fokusområder i organisasjonen skal foregå. Strategien, sammen med krav fra våre omgivelser, setter tydelige retningslinjer for en fremtidig bærekraftig utvikling av ON Linje.
 

 

Ambisjon:

Vår ambisjon er at vårt arbeid med bærekraft skal bidra til et bedre arvegrunnlag for de neste generasjoner samtidig som at det skal gis oss konkurransefortrinn. Dette med tanke på kunder, ansatte og andre interessenter. Vi er sikker på at dette arbeidet vil underbygge vårt renomme i markedet som en ansvarlig og kompetent leverandør og arbeidsgiver.
 

 

Utforming:

Utforming av bærekraftstrategien er basert på de overordnede retningslinjene og ambisjonene som er fastsatt i strategiplanen til ON Linje, samfunnsutviklingen og forventninger hos interessenter. Samtidig har vi i vår bærekraftstrategi tatt hensyn til eksisterende aktiviteter og pågående prosjekter som er knyttet til daglig drift av ON Linje.

 

Videre har vi vurdert eksterne faktorer som kan påvirke selskapet, inkludert politiske, økonomiske, sosiale, teknologiske, miljømessige og juridiske endringer og drivkrefter.

ON Linje har valgt ut 3 bærekraftsmål som vi skal rette et ekstra fokus på, og de er som følger:

mål-7-bokmål.png

7 - Ren energi til alle

Mål 1: Redusere totale reiseutslipp med 20% innen 2025.

Mål 2: Redusere det totale energiforbruket i byggeprosjekter med 20 % ved å implementerenergieffektive teknologier og praksiser.

Mål 3: Redusere vår belastning på natur og lokalmiljø gjennom måten vi planlegger og gjennomfører våre prosjekter

mål-8-bokmål.png

8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 1: Øke deltakelse i yrkesopplæring og faglig utvikling blant ansatte

Mål 2: Fremme mangfold ved å innføre rekrutteringsstrategier for like muligheter og et inkluderende arbeidsmiljø.

Mål 3: Øke samarbeidet med lokale partnere for å styrke den lokale økonomien og fremme bærekraftig vekst

mål-12-bokmål.png

12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 1: Øke bruken av resirkulerte materialer.

Mål 2: Integrere miljømessige og sosiale kriterier i leverandørvalg for å styrke forsyningskjeden. 

Mål 3: Redusere vår belastning på natur og lokalmiljø gjennom måten vi planlegger og gjennomfører våre prosjekter.

bottom of page