ON Linje AS er et datterselskap til ON Energi AS, et av de fremste entreprenørselskapene innen utbygging av elektrisk infrastruktur i Norge.

ON Energi AS har betydelig kompetanse og gjennomføringsevne innenfor kjerneområdene; trafo- og kraftstasjoner, omformeranlegg, kabelanlegg, industrianlegg og områder hvor høyspentkompetanse er i fokus, samt vei- og områdebelysning.

For å styrke ON Energi AS sin satsning mot kraftlinjemarkedet, ble denne aktiviteten lagt inn en egen avdeling for bygging og vedlikehold av kraftlinjer. Som et neste steg i satsningen gikk ON Energi AS den 4. november 2019, inn som majoritetseier i Høydestrekk AS samtidig med at dette selskapet skiftet navn til ON Linje AS.

Satsningen innenfor kraftlinje vil skje gjennom ON Linje AS, og den tidligere kraftlinjeavdelingen i ON Energi AS er flyttet inn i dette selskapet.

I forbindelse med den strategiske og målrettede satsningen innenfor kraftlinje er det foretatt en betydelig styrking av ledelsen. Selskapet har ambisjoner om en betydelig vekst og da fortrinnsvis gjennom prosjekter innenfor spenningsnivået 22 - 132 kV.
 
Hovedaksjonær i ON Linje AS er ON Energi AS.  Hovedaksjonærer i ON Energi AS er Elnett Energi Invest AS 51% (hvorav Gudbrandsdal Energi AS eier 42,5%) og TrønderEnergi AS 49%. 
ON Linje AS vil dra veksler på den kapasitet og benytte de samme systemer som ON Energi AS har etablert.

ON Linje AS har hovedkontor i Molde og har etablert sonekontor i Tromsø.

 
LEDELSE
Einar.jpg
Einar B. Hjetland

Daglig leder / CEO

991 10 924
ebh@onlinje.no
Ronny.jpg
Ronny Hestholm

Prosjektsjef

974 64 209
rhe@onlinje.no
Nils-Petter.jpg
Nils Petter Vegsund

Leder Marked og Forretningsutvikling

400 10 517
npv@onlinje.no
 
ORGANISASJONSPLAN
ORGANISASJONSPLAN

Prosjektsjef

Ronny Hestholm

Økonomi/Administrasjon/IT
ON Energi AS

Innkjøp/Utstyr/Maskiner
Per Willy Kanestrøm

Marked/Forretningsutvikling
Nils Petter Vegsund

HMS/Kvalitet

Harald Larssæter

Prosjektkontor Troms

Prosjekt- og anleggsledere

Prosjekt- og anleggsledere

Daglig Leder
Einar B. Hjetland

Trenger du å vite mer er det bare å ta kontakt.

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss via telefon eller e-post.