top of page

ON Linje har vunnet 2 store anbudskonkurranser.

Total kontraktssum for de to nye prosjektene er i overkant av 130 millioner kroner eks. mva.

Prosjekt 1: Byggherre Arva AS:

Bygging av ca. 13,5 km 132 kV kraftledning mellom eksisterende Hopen transformatorstasjon og nye Saltstraumen transformatorstasjon i Bodø kommune i Nordland fylke.

Den nye ledningen skal erstatte eksisterende 132 kV og 66 kV ledninger som går på den samme strekningen og skal bygges med komposittstolper og Curlew 329 line samt med OPGW som gjennomgående jording og innføringsvern inn mot transformatorstasjonene. 1,2 km av linjetraseen er et fjordspenn over Saltstraumen. Fjordspennet bygges med 4 fjordspennmaster i stål på hver side av fjorden, totalt 8 master. (3 faser + OPGW jordline).

Demontering og avhending av eksisterende 132 og 66 kV linjer inngår i prosjektet, også eksisterende fjordspenn på de to ledningene.

I tillegg omfatter prosjektet bygging av en ny 132 kV linje på ca. 1 km øst for Saltstraumen transformatorstasjon som skal kobles inn på eksisterende 66 kV ledning. Denne bygges med Feal 240 line og komposittmaster.

Prosjekt 2: Byggherre Linja AS:

Prosjektet ligger i Kinn kommune i Nordfjord i Vestland fylke. Gjelder ombygging – spenningsoppgradering av eksisterende 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 2, til 132 kV spenning.

Konktrakten inkluderer også riving og sanering av 66 kV ledning Bryggja-Deknepollen 1.

Trasélengde Bryggja-Deknepollen er ca. 18,6 km.

Bilde 1: Linje 1 og 2 mellom Bryggja - Deknepollen

398 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page