ON Linje skal være en konkurransedyktig og foretrukken nasjonal energientreprenør innen regional- og distribusjonsnett segmentet.
Vi tilbyr tjenester innenfor et bredt spekter av elektrisk infrastruktur.
Dette innebærer også blant annet produkter og tjenester innenfor installasjons-, kabel og fiberarbeider.
ON-Linje_logo_RGB_WEB-400px.png

ON Linje AS er et datterselskap til ON Energi AS, et av de fremste entreprenørselskapene innen utbygging av elektrisk infrastruktur i Norge.

 
NYHETER
12034296_1471905469784155_16205164114446
ON-Linje-020
ON-Linje-004
ON-Linje-karusel
ON-Linje-006
Nettservice3
ON-Linje-022
 
ON-Linje_logo_RGB_WEB-400px.png
KONTAKT OSS

 

ON Linje AS
Org.nr: 921 061 870 
Post- og besøkadresse:

Årøsetervegen 26

6422 Molde

firmapost@onlinje.no