Nye kontrakter

Oppdatert: 7. des. 2021

Bygging av 132 kV luftlinje og kabelanlegg for Arva AS:


Bygging av 132 kV luftlinje med komposittmaster (4,2 km) og 132 kV jordkabel (1,8 km)

• Oppstart april 2021 og ferdigstillelse linje og kabel rundt årsskiftet 2021-2022.

• Riving av ca. 8 km eksisterende linje er planlagt utført vinteren 2022 (mars/april)

• Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 34,3 MNOK eks. mva.


Bilde fra slisseboring ved vårt anlegg for Arva AS i Troms
Statnett SF – Ny kabelforbindelse i tunnel mellom Sogn og Smestad i Oslo

Vårt morselskap, ON Energi, har nylig signert kontrakt med Statnett om bygging av ny kabelforbindelse i tunnel mellom Sogn trafostasjon og Smestad trafostasjon i Oslo. I den anledning har ON Linje sikret seg kontrakten på fundamentarbeider, montering av kabelstativer og montasje av jordingsanlegg.


Oppstart på prosjektet vil være medio november 21, og vår andel av arbeidene vil være ferdigstilt i løpet av Q1-22.


ON Energi sin kontrakt er på over 40 MNOK eks. mva., mens ON Linje sin andel er på i overkant av 15 MNOK eks. mva.

Bilde fra den nye kabeltunnelen mellom Sogn og Smestad i Oslo


Breheim Nett AS - Bygging av ny 22 kV linje mellom Skjolden og Fortun


ON Linje er i full gang med å bygge ny 22 kV linje mellom Skjolden og Fortun.

Ny 22 kV-ledning bygges som erstatning for eksisterende 22 kV-ledning på samme strekning. Eksisterende 22 kV-ledningen skal demonteres. Total linjelengde for nytt anlegg er 3,6 km.


Anlegget ligger i Luster kommune i Vestland Fylke.


Ny 22 kV ledning bygges med strømførende liner 3 x feral nr. 120 26/7. Ny masterekke bygges med portalmaster av kreosotimpregnerte rundtømmerstolper og traverser av varmforsinket stål. Planoppheng. Hengekjeder.


Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 7,7 MNOK eks. mva.


Bilde fra bygging av 22 kV ledningen Skjolden - FortunArva AS – Montering og idriftsettelse av Nettstasjonsovervåking (NSO-løsning) på ca. 650 nettstasjoner


ON Linje er i full gang med gjennomføring av en 2-årig avtale med Arva AS om montering og idriftsettelse av Nettstasjonsovervåking (NSO-løsning) på ca. 650 nettstasjoner i Sør-Troms. Målsettingen er at 90 % av disse skal monteres AUS (Arbeid under spenning).


Prosjektet har en kontraktsverdi på 6-7 MNOK eks. mva.124 visninger

Siste innlegg

Se alle