top of page

Nye kontrakter

Trådskifte fra Falkelv- til Vassmo transformatorstasjon for Kystnett AS:


Vi er i full gang med utførelse av tråd- og traversskifte på ca. 12 km 66 kV linje mellom Falkelv og Vassmo for Kystnett. Dette er et prosjekt vi har vunnet i samarbeid med ISE (Indre Salten Energi), og hvor ISE er hovedentreprenør. I tillegg til skifte av tråd og traverser skal det også skiftes ut en del stolper på prosjektet. Dette blir et hektisk og krevende prosjekt, med ressurser både fra ON Linje og ISE. Etter planen skal arbeidene ferdigstilles innen 01.11.22. Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 5,5 MNOK eks. mva.


Bygging av ny 66 kV linje fra Ulvsvåg til Bognes for Kystnett AS:


Vi har startet arbeidene med bygging av 16 km 66 kV linje mellom Ulvsvåg og Bognes. På dette prosjektet har vi med Brødrene Hals som underentreprenør på komplett utførelse av ca. halve jobben, mens ON Linje vil samarbeide med ISE på andre halvparten. ON Linje vil være hovedentreprenør og kontraktspart med Kystnett. Planlagt ferdigstillelse av prosjektet vil være rundt sommeren 2023.

Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 32 MNOK eks. mva.

Bilde 1 - Tatt fra mast 106 på 66 kV linjen Ulvsvåg – Bognes. Utsikt mot Lofoten i horisonten Bilde 2 - Utflyging av master på 66 kV linjen Ulvsvåg - Bogne


Etablering av ny 22 kV linje fra Ullaland til Ramsdal for BKK Nett AS:


Vi er i gang med bygging av ca. 5,4 km 22 kV mellom Ullaland og Ramsdal for BKK Nett. Dette inkluderer blant annet skogrydding, seksjonsvis bygging av ny linje i eksisterende linjetrase og riving av den gamle linjen. En viktig samarbeidspartner for oss på dette prosjektet er Tremast. Prosjektet skal ferdigstilles innen 01.02.2023.

Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 10 MNOK eks. mva.
Bygging av 132 kV luftlinje og kabelanlegg for Arva AS:


Bygging av 132 kV luftlinje med komposittmaster (4,2 km) og 132 kV jordkabel (1,8 km)

• Oppstart april 2021 og ferdigstillelse linje og kabel rundt årsskiftet 2021-2022.

• Riving av ca. 8 k


m eksisterende linje er planlagt utført vinteren 2022 (mars/april)

• Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 34,3 MNOK eks. mva.


Bilde fra slisseboring ved vårt anlegg for Arva AS i Troms
Statnett SF – Ny kabelforbindelse i tunnel mellom Sogn og Smestad i Oslo

Vårt morselskap, ON Energi, har nylig signert kontrakt med Statnett om bygging av ny kabelforbindelse i tunnel mellom Sogn trafostasjon og Smestad trafostasjon i Oslo. I den anledning har ON Linje sikret seg kontrakten på fundamentarbeider, montering av kabelstativer og montasje av jordingsanlegg.


Oppstart på prosjektet vil være medio november 21, og vår andel av arbeidene vil være ferdigstilt i løpet av Q1-22.


ON Energi sin kontrakt er på over 40 MNOK eks. mva., mens ON Linje sin andel er på i overkant av 15 MNOK eks. mva.

Bilde fra den nye kabeltunnelen mellom Sogn og Smestad i Oslo


Breheim Nett AS - Bygging av ny 22 kV linje mellom Skjolden og Fortun


ON Linje er i full gang med å bygge ny 22 kV linje mellom Skjolden og Fortun.

Ny 22 kV-ledning bygges som erstatning for eksisterende 22 kV-ledning på samme strekning. Eksisterende 22 kV-ledningen skal demonteres. Total linjelengde for nytt anlegg er 3,6 km.


Anlegget ligger i Luster kommune i Vestland Fylke.


Ny 22 kV ledning bygges med strømførende liner 3 x feral nr. 120 26/7. Ny masterekke bygges med portalmaster av kreosotimpregnerte rundtømmerstolper og traverser av varmforsinket stål. Planoppheng. Hengekjeder.


Prosjektet har en kontraktsverdi på ca. 7,7 MNOK eks. mva.


Bilde fra bygging av 22 kV ledningen Skjolden - FortunArva AS – Montering og idriftsettelse av Nettstasjonsovervåking (NSO-løsning) på ca. 650 nettstasjoner


ON Linje er i full gang med gjennomføring av en 2-årig avtale med Arva AS om montering og idriftsettelse av Nettstasjonsovervåking (NSO-løsning) på ca. 650 nettstasjoner i Sør-Troms. Målsettingen er at 90 % av disse skal monteres AUS (Arbeid under spenning).


Prosjektet har en kontraktsverdi på 6-7 MNOK eks. mva.

409 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page