TJENESTER

Noen av våre tjenester innen distribusjons- og regionalnett
•  Komplett bygging av linjer og kabelanlegg, inkl. materiell
      • Tremastlinjer
      • Komposittmaster
      • Betong- og stålmaster
•  Ombygging og vedlikehold
•  Seksjonsvis bygging
      • Kabling
      • Avgreininger
•  Riving
•  Avtaler med grunneierne om grunnerverv
•  Planlegging og inngåelse av adkomsttillatelser
Trenger du å vite mer er det bare å ta kontakt.

Vi er her for å hjelpe. Kontakt oss via telefon eller e-post.