Bygging av 24 km med 22 kV-linje for Troms Kraft Nett

Kontrakt med ON Energi, men etter omorganisering og opprettelse av ON Linje er det vi som i praksis gjennomfører oppdraget.

Oppdraget har en verdi på over 40 MNOK og skal være ferdig sommeren 2021.265 visninger